FAQ

 • Waar kan ik de algemene voorwaarden vinden?
  Deze zijn hier te downloaden. Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact met ons op en we zullen met plezier jouw vraag beantwoorden.
 • Heb ik een verwijzing nodig?
  Je hebt geen verwijzing van de huisarts of specialist nodig. Je kunt zelf een afspraak maken met ons. Na het eerste consult informeren wij je huisarts en/of specialist.
 • Hoe en wanneer moet ik afzeggen?
  Afzeggen kan telefonisch of per email. Indien u 24 uur van tevoren afmeldt wordt de behandeling kosteloos geannuleerd.
 • Hoe veilig is mijn persoonlijke informatie?
  De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) beschrijft de rechten en plichten van cliënten in de zorg.
  De WGBO is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt. Zodra een arts of therapeut een patiënt gaat onderzoeken of behandelen, is sprake van een geneeskundige behandelingsovereenkomst. De WGBO regelt:
  recht op informatie over de medische situatie
  toestemming voor een medische behandeling
  inzage in het medisch dossier
  recht op privacy en geheimhouding van medische gegevens (beroepsgeheim)
  recht op vrije artsenkeuze
  vertegenwoordiging van patiënten die niet zelf kunnen beslissen
  Plichten
  Naast rechten hebben patiënten ook plichten: de patiënt moet de zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van zijn problematiek. Met de juiste informatie kan de zorgverlener sneller en beter een diagnose stellen en kan hij beter zorg verlenen. De patiënt moet zo veel mogelijk met de zorgverlener meewerken en adviezen opvolgen.
 • kan ik aan huis behandeling krijgen?
  Ja dat kan. Je verwijzer(huisarts of specialist) dient dan aan te geven dat het gaat om thuisbehandeling.
 • Wordt therapie bij Sens beweegt je, vergoed?
  Indien u een aanvullende verzekering heeft wordt Oefentherapie en fysiotherapie geheel vergoed volgens de voorwaarden van uw polis.
  Voor Craniosacraal therapie, Runningtherapie en Mindfulness geldt een eigen bijdrage maar wordt, afhankelijk van uw aanvullende verzekering een deel vergoed.
  Raadpleeg in alle gevallen uw verzekeringspolis.
 • Oefentherapeut of fysiotherapeut?
  De fysiotherapeut en oefentherapeut begeleiden je beiden bij problemen met bewegen, dagelijkse bezigheden en (psychische) overbelasting. Beiden zoeken hiervoor oplossingen. De fysiotherapeut vanuit algemene bewegingsleer en de oefentherapeut vanuit de bewegingsleer Cesar of de methode Mensendieck. Je verwijzer (huisarts of specialist) heeft vaak een voorkeur. Als je zonder verwijzing komt is het raadzaam af te gaan op de specialisaties van de behandelaars en de beschrijving van het aanbod.
 • Kan ik therapie volgen in het engels?
  Ja dat kan. Er zijn een aantal goed engels sprekende therapeuten.
 • Kan ik tijdens en na afloop van de therapie nog tips ontvangen?
  Als je in behandeling bent bij ons ontvang je de adviezen, oefenstof en afspraken op papier, per mail of
  via facebook. Op deze site kun je onze adviezen ook vinden.
 • Kan ik op verschillende locaties van Sens komen voor behandeling?
  Ja hoor dat kan. Locaties Ernani en Airbornelaan liggen dicht bij elkaar in Eindhoven noord.
  Lokatie Strijp-S meer richting het centrum. locaties