Als je in behandeling bent bij ons ontvang je de adviezen, oefenstof en afspraken op papier, per mail of
via facebook. Op deze site kun je onze adviezen ook vinden.