Volledig vergoed door zorgverzekeraar

Volledig vergoed uit aanvullende verzekering oefentherapie/fysiotherapie

Volledig vergoed uit de basisverzekering bij kinderen tot 18 jaar.

Beiden zonder eigen bijdrage en zonder kosten vanuit het eigen risico.

Als je geen aanvullende verzekering (meer)hebt dan geldt ons particuliere tarief.

Ons tarief oefentherapie/fysiotherapie/slaaptherapie bedraagt €32,50 per consult.

Voor meer info , app of bel ons: 06-41859897 /040-2567846

Wilt u graag weten hoe we u kunnen helpen te bewegen?