De oorzaak van de klachten aanpakken

De oefentherapeut Mensendieck-Cesar is een specialist in het aanleren van gezond beweeggedrag.Het is een paramedische behandelmethode die gericht is op het verminderen en voorkomen van fysieke klachten.Wij kijken bij je klachten altijd naar je totale houding en je beweeggedrag.

Inspanning en ontspanning

We maken de balans op van de mogelijkheden op het gebied van inspanning en ontspanning. Zo brengen we je fysieke en psychische situatie in kaart. Op basis van een persoonlijk behandelplan ga je samen met de therapeut van Sens beweegt je aan de slag. We begeleiden je in het bewuster worden van je mogelijkheden om zelf je gezondheid en welzijn te beïnvloeden. Sens beweegt je gebruikt behandeltechnieken die het herstel bevorderen en het leerproces naar een andere houding en goede bewegingen ondersteunen.Door het verbeteren van je lichaamsgevoel en het bewust worden van een goede houding en bewegingsgewoonten zal het lichaam zo optimaal mogelijk worden belast en zullen klachten verminderen of zelfs verdwijnen. Op deze manier kunnen we pijn verminderen en de oorzaak van de klacht structureel aanpakken.

Goed functioneren tijdens dagelijkse activiteiten

Oefentherapie sluit aan bij de veranderde visie op bewegen, houding en presteren. Langzamerhand wordt er meer bekend over hoe het lichaam presteert en welke factoren hiervoor verantwoordelijk zijn. Prioriteiten als kracht en conditie blijken soms van ondergeschikt belang. Om goed te bewegen zijn coördinatie, mentale gesteldheid, optimale houding, verdelen van krachten, ontspanning en rust belangrijk. Lees meer over Oefentherapie Mensendieck-Cesar op vvocm.

Onze werkwijze

  • Uitgebreid vraaggesprek over je klachten en wensen voor herstel

  • Houdings- en bewegingsonderzoek

  • Behandelplan en toelichting

  • Persoonlijke begeleiding in bewustwording van gezond gedrag

  • Je krijgt oefenstof en adviezen toegestuurd

  • Mogelijkheid voor tussentijds contact/ e-health

  • Inlogmogelijkheid in je eigen dossier

Oefentherapie

Stress is een normale emotie

Stress maakt je alert, houdt je scherp, vergroot je prestatie en kan een heerlijk gevoel geven. Houdt stress te lang aan kunnen spanningspatronen ontstaan waardoor je pijn ervaart en onrustig, gejaagd, vergeetachtig, depressief of angstig wordt. Dit kan je veranderen door bewust te worden van wat jou stress geeft en door te voelen wat voor reacties dit in je lichaam geeft. Wij gebruiken hiervoor stress metingen en geven ontspannings- en ademtraining om stressklachten voor te zijn.

Wat beweegt jou?

Veel mensen gebruiken onbewust de verkeerde spieren en gewrichten met pijn en functiebeperking als gevolg. Ze gebruiken bijvoorbeeld te veel hun nek- en schouderspieren in plaats van de arm- en rugspieren. Als gevolg hiervan ontstaan pijnklachten, stugheid en ongemak. Ook lopen, bukken, tillen en allerlei werkhandelingen gebeuren soms niet goed. We gaan na hoe jij je lijf gebruikt en met een spierspanningsmeter kunnen we meten of je de juiste spieren gebruikt. Vervolgens leren wij je de juiste spieren te gebruiken door het geven van adviezen en biofeedback training.

Helpende handen

Ondanks oefeningen en adviezen voor verandering van je houdings- en bewegingspatronen en van je inspannings- en ontspanningsgewoonten kan het zijn dat je klachten niet geheel weg gaan. Soms zijn er wervels of gewrichten geblokkeerd. Bij Sens beweegt jekunnen de therapeuten ook manuele technieken inzetten om dit te verhelpen. Zij maken gebruik van mobilisatietechnieken, massages en/of craniosacrale en viscerale technieken om je herstel sneller te laten verlopen.

Meten is weten

Niets is zo moeilijk als het beïnvloeden van gedrag. Kijk naar een houding die je altijd hebt aangenomen of bewegingen die je altijd op een bepaalde manier maakt. Hoe kan jij leren voelen dat, als je ze anders uitvoert, je minder spierspanning ? Wij werken met een spierspanningsmeter waardoor duidelijk wordt of je de juiste spieren al gebruikt of dat je adviezen en training nodig hebt om ze anders te gaan gebruiken. Daarnaast maken we bij Sens beweegt je gebruik van de Emwave hartcoherentiemeter. Onderzoek heeft aangetoond dat het patroon van je hartritme de staat weergeeft van je emoties en de werking van je zenuwstelsel. Zo kunnen we nagaan hoe hoog je stressniveau is en afhankelijk daarvan je goede adviezen en oefenstof aanbieden.

Eén maal per zeven minuten

In Nederland valt er één maal per zeven minuten een oudere. Van invloed op het valrisico zijn vooral het gebruik van een loophulpmiddel, de mate van angst voor vallen en of iemand al meer dan één keer is gevallen het afgelopen jaar. Bij Sens beweegt je trainen we ouderen om het risico op vallen te verminderen. In samenwerking met fysiotherapeuten bieden wij valrisico screening aan en een valpreventietraining. We trainen met ouderen ook de zelfstandigheid door in en rondom huis te oefenen in dagelijkse bezigheden als omdraaien in bed, zelfstandig opstaan uit een stoel, schoonmaken, fietsen. Ook werken we aan conditieonderhoud en het vergroten van de spierkracht. Daarnaast is er aandacht voor eenzaamheid en gebrek aan beweging wat veel klachten en ongemak met zich meebrengt. Sens beweegt je is aangesloten bij Valnet.

Optimale zorg voor  mensen met Parkinson

Bij Sens beweegt je zijn twee therapeuten aangesloten bij Parkinsonnet. Dit is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in de behandeling en begeleiding van parkinsonpatiënten. Bij dit netwerk zijn onder andere zorgverleners aangesloten als neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen. Zij zijn speciaal geschoold in het behandelen van parkinsonpatiënten en patiënten met atypische parkinsonismen. De diagnose van de hersenziekte Parkinson brengt vaak veel onzekerheden met zich mee en het ziekteverloop is bij iedereen weer anders. Wij kijken naar de wensen om bijvoorbeeld beter te leren omgaan met stijfheid en het verlies van makkelijk bewegen. Het blijkt dat twee tot drie keer per week matig intensief bewegen een positieve invloed heeft op de hersenen. Sens beweegt je begeleidt mensen dit zelf te (gaan) doen.

Deskundige aandacht voor het bewegen van uw kind

Bewegen is erg belangrijk voor de ontwikkeling van een kind, dit is ook een favoriete bezigheid van kinderen. Tijdens de basisschoolperiode leren ze veel nieuwe vaardigheden zoals fietsen, zwemmen en schrijven. Bij de meeste kinderen gaat het aanleren hiervan vanzelf. Soms vinden kinderen het moeilijk om bepaalde activiteiten goed uit te voeren, hoe hard ze hun best ook doen. In dat geval kan de kinderoefentherapeut of een kinderfysiotherapeut hulp bieden.

Wilt u graag weten hoe we u kunnen helpen?