Deskundige aandacht voor het bewegen van uw kind: Kindertherapie Eindhoven.

Bij Sens beweegt je in Eindhoven en omstreken kun je terecht voor oefentherapie en fysiotherapie. Een aantal van onze therapeuten zijn gespecialiseerd in kindertherapie.

Kindertherapie

Kinderfysiotherapeuten en kinderoefentherapeuten zijn gespecialiseerd in de motorische ontwikkeling van baby’s, jonge kinderen en kinderen in de basisschoolleeftijd. Bij baby’s gaat het vaak om behandelen van voorkeurshouding, afwijkingen in de ontwikkeling van groeien en bewegen. Ook zien kindertherapeuten bij Sens beweegt je Eindhoven, regelmatig huilbaby’s en gaan na wat we hierin kunnen bijdragen voor kind en ouders.

Bewegen is erg belangrijk voor de ontwikkeling van een kind, vaak is dit ook een favoriete bezigheid van kinderen. Tijdens de basisschoolperiode leren ze veel nieuwe vaardigheden zoals fietsen, zwemmen en schrijven. Bij de meeste kinderen gaat het aanleren hiervan vanzelf. Soms vinden kinderen het moeilijk om bepaalde activiteiten goed uit te voeren, hoe hard ze hun best ook doen. In dat geval kan de kinderoefentherapeut of een kinderfysiotherapeut hulp bieden. Kindertherapeuten van Sens beweegt je Eindhoven behandelen ook aan huis. Het behandelen van kinderen in de eigen omgeving is soms beter. Kindertherapeuten van Sens beweegt je Eindhoven geven ouders voorlichting over de ontwikkeling van hun opgroeiend kind en krijgen praktische tips en oefeningen mee om de ontwikkeling positief te kunnen ondersteunen.

Overige klachten
Daarnaast behandelen onze kinderfysiotherapeuten en kinderoefentherapeuten ook kinderen met houdings- en bewegingsklachten (o.a. scoliose), pijn in de gewrichten (rug- en nekklachten, knie-enkel-voet, arm-schouder-pols), sportblessures en spanningsklachten (hoofdpijn, ademhaling).

Specialisatie

Bij Sens beweegt je Eindhoven werken ook slaaptherapeuten. De kindertherapeute heeft een specialisatie voor slaapproblemen bij kinderen. We werken onderling samen omdat er vaak ook slaapproblemen bij ouders ontstaan. Soms spelen factoren als onzekerheid en angst bij ouders een rol welke de slaap van kind en ouders negatief kan beïnvloeden.

Problemen die kinderen kunnen ondervinden in hun motorische ontwikkeling zijn heel divers.

Quotes vanuit ouders:
“Mijn baby heeft een voorkeurshouding”.
“Mijn baby huilt zoveel”.
“Mijn kind loopt achter in ontwikkeling bij het schrijven”.
“Mijn kind kruipt nog niet”.
“Mijn kind valt heel vaak”.
“Mijn kind wil niet buiten spelen”.
“Mijn kind heeft geen plezier in sporten”.
“Mijn kind loopt achter in ontwikkeling bij het schrijven”.

Quotes van kinderen zelf
“Ik game vaak maar krijg dan na een tijde last van mijn nek en soms ook hoofdpijn”.
“Ik kan echt niet stil zitten en me concentreren voor huiswerk”.
“Ik hou niet van gym , dat kan ik niet goed en ik wordt niet vaak gekozen”.
“Ik wil goed politie en boefje spelen maar dat lukt niet omdat ik onhandig ben ( zeggen ze)”.
“Ik kan heel moeilijk opstaan om naar school te gaan ik ben moe, moe”.
“Ik kom pas heel laat in slaap, het is druk in mijn hoofd”.

Welke specialist?

Kindertherapie bij Sens beweegt je Eindhoven is een samenwerking tussen kinderfysiotherapie en kinderoefentherapie.

Kinderoefentherapie is een specialisatie van de Oefentherapie Cesar en Mensendieck. Kinderfysiotherapie is een specialisatie van de Fysiotherapie. Beide beroepen richten zich op de (senso)motorische ontwikkeling van kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar.

Bij Kindertherapie Sens in Eindhoven is er voor kinderen ook de mogelijkheid om te werken aan ontspanning en beter slapen.
Kinderfysiotherapeuten en kinderoefentherapeuten werken samen maar je kind heeft wel een vaste zorgverlener. Zo streven we naar de beste zorg voor je kind.

Intake, onderzoek en behandeling

Na aanmelding bij kindertherapie bij Sens beweegt je Eindhoven wordt aan het kind en de ouders/verzorgers gevraagd met welke activiteiten of situaties het kind moeite heeft. Vervolgens wordt het motorisch functioneren van het kind onderzocht. Op basis van de hulpvraag en het motorisch onderzoek stelt de kindertherapeut een behandeldoel en behandelplan op.

Het individuele behandelplan wordt op een zodanige manier aangeboden dat je kind plezier beleeft aan bewegen en zich vaardigheden spelenderwijs eigen maakt. Tijdens de behandeling worden zowel benodigde voorwaarden als vaardigheden binnen de motoriek aangepakt. Hierbij wordt aangesloten op de belevingswereld en interesses van je kind. Er wordt gebruik gemaakt van oefenmateriaal speciaal voor kinderen. Uitdagen en ondersteunen zijn daarbij sleutelwoorden in de aanpak en begeleiding. Uiteraard wordt er tijdens de periode van behandelen afgestemd met ouders, verzorgers en leerkracht over de vorderingen van de behandeling en over eventuele begeleiding thuis of in de klas. De kindertherapeut stimuleert de motorische ontwikkeling en zorgt ervoor dat bewegen weer leuk wordt en kinderen weer beter mee kunnen komen met hun leeftijdsgenoten.

Kindertherapie Sens beweegt je Eindhoven behandelen op locaties van Sens beweegt je in Einhoven en omstreken. Daarnaast komen de kinderfysiotherapeuten en kinderoefentherapeuten aan huis en op school.

Vergoeding en verwijzing

Behandelingen voor kindertherapie worden 100% vergoed vanuit de basisverzekering zonder eigen bijdrage. Je kunt bij ons ook terecht zonder verwijzing van uw huisarts of kinderarts. Een afspraak op school of thuis behoort tot de mogelijkheden bij Sens beweegt je. Welkom bij Sens beweegt je kindertherapie Eindhoven.

Wilt u graag weten hoe we u kunnen helpen?