Trainingen en workshops

Sens in Bedrijf biedt ook meerdere trainingen en workshops aan, hier is daar meer informatie over te vinden.

Trainingen

Medewerkers worden begeleid bij het hanteren van stress. Naast individuele trajecten zijn er ook interventies gericht op het team en de relatie met managers.

Naast coaching van medewerkers om hun kracht in te kunnen zetten en zich prettig te voelen in werken vindt er ook begeleiding plaats op het gebied van loopbaanontwikkeling. Sens in bedrijf vormt een brug tussen het managementteam en de medewerkers.
De training wordt op maat gemaakt en is afhankelijk van de doelstellingen van medewerker en het bedrijf.

Deze training is gericht op omgang met druk en stress. Er wordt ook aandacht besteedt aan hoe we creatief en open kunnen blijven in ”zwaar” weer en bij grote veranderingen.

Er wordt veel stress opgebouwd door je aandacht “verkeerd” te richten namelijk terwijl je bezig bent al in gedachten met het volgende bezig te zijn. Uit onderzoek blijkt dat mindfull werken positief bijdraagt aan gevoel van betrokkenheid bij het werk, je gelukkig voelen en je energiek voelen. Zo zet je als persoon en als groep je kracht optimaal in en draag je bij een een positief bedrijfsresultaat.
Deze training bestaat uit 3 groepsbijeenkomsten van 2 uur.

Deze training wordt zowel aan afedelingen aangeboden maar ook aan MT teams van (middel)grote bedrijven.
Er wordt gewerkt met een werkboek en downloads.

In de gezond werken training wordt aandacht besteedt aan ergonomie van de werkplek, gezonde werkhoudingen en oefeningen op de werkplek.
In de gezond werken training worden de deelnemers getraind in stress preventie en hantering van stress. Het betreft een training op maat waarbij op niveau van MT, groep/afdeling en individueel wordt gewerkt.

Workshops

In deze workshop staat het voorkomen en verminderen van stress centraal.

Medewerkers leren meer over de anatomie en fysiologie van stress. Er wordt ingegaan op de positieve kenmerken van stress en wanneer stress negatieve gevolgen heeft. Wat er te doen is aan verschillende stress niveaus wordt aangegeven in de workshop. Deze bestaat uit een algemeen gedeelte van 11/2 uur voor de groep en daarnaast ontvangen deelnemers op de werkplek persoonlijke adviezen. Er kan gewerkt worden met hartcoherentie meting om stress te meten.

In deze workshop worden (groepen) medewerkers getraind in gezond tillen, bukken en leren ze gezonde verplaatstechnieken aan. Deze workshop vindt plaats op de werkplek en vaak bij bedrijven waar de fysieke belasting groot is.
In deze workshop staat het voorkomen en verminderen van stress centraal.

Medewerkers leren meer over de anatomie en fysiologie van stress. Er wordt ingegaan op de positieve kenmerken van stress en wanneer stress negatieve gevolgen heeft. Wat er te doen is aan verschillende stress niveaus wordt aangegeven in de workshop. Deze bestaat uit een algemeen gedeelte van 11/2 uur voor de groep en daarnaast ontvangen deelnemers op de werkplek persoonlijke adviezen. Er kan gewerkt worden met hartcoherentie meting om stress te meten.

Je leert hoe je op de werkplek je fitheid positief kan beïnvloeden.

In deze workshop leren deelnemers meer over de fysiologie van sport en de invloed hiervan in rust. Ze leren meer over het effect van (lunch)wandelen en oefeningen tijdens werken. De oefeningen betreffen spierontspanningsoefeningen en houdings- en bewegings adviezen. Na een algemene groepsbijeenkomst van 1 uur krijgen de deelnemers aan de workshop persoonlijke adviezen op de werkplek.
Er kan gewerkt worden met klein oefenmateriaal waarmee blijvend op de werkplek aan fitheid gewerkt kan worden.

In deze workshop staat gezond zittend werken centraal. In zitten heeft iedereen vaste gewoonten.

Het kan zijn dat door zitten je je lichaam onnodig vermoeid en belast. Schouder en nekklachten of hoofdpijnklachten kunnen het gevolg zijn.
Maar denk ook eens aan minder efficiënt ademen doordat je iets inzakt of spijsverteringsklachten hierdoor.
In deze workshop staat de opbouw van de ontspannen zithouding centraal. Na een groepsbijeenkomst van 1 uur krijgen deelnemers aan de workshop persoonlijke adviezen op de werkplek. Er kan gewerkt worden met zitballen om de ontspannen zithouding te oefenen.

Wilt u graag weten hoe we u kunnen helpen (beter te) bewegen?