Tackling the cause of the complaints

De oefentherapeut Mensendieck-Cesar is een specialist in het aanleren van gezond beweeggedrag.Het is een paramedische behandelmethode die gericht is op het verminderen en voorkomen van fysieke klachten.Wij kijken bij je klachten altijd naar je totale houding en je beweeggedrag.

Inspanning en ontspanning

We maken de balans op van de mogelijkheden op het gebied van inspanning en ontspanning. Zo brengen we je fysieke en psychische situatie in kaart. Op basis van een persoonlijk behandelplan ga je samen met de therapeut van Sens beweegt je aan de slag. We begeleiden je in het bewuster worden van je mogelijkheden om zelf je gezondheid en welzijn te beïnvloeden. Sens beweegt je gebruikt behandeltechnieken die het herstel bevorderen en het leerproces naar een andere houding en goede bewegingen ondersteunen.Door het verbeteren van je lichaamsgevoel en het bewust worden van een goede houding en bewegingsgewoonten zal het lichaam zo optimaal mogelijk worden belast en zullen klachten verminderen of zelfs verdwijnen. Op deze manier kunnen we pijn verminderen en de oorzaak van de klacht structureel aanpakken.

Goed functioneren tijdens dagelijkse activiteiten

Oefentherapie sluit aan bij de veranderde visie op bewegen, houding en presteren. Langzamerhand wordt er meer bekend over hoe het lichaam presteert en welke factoren hiervoor verantwoordelijk zijn. Prioriteiten als kracht en conditie blijken soms van ondergeschikt belang. Om goed te bewegen zijn coördinatie, mentale gesteldheid, optimale houding, verdelen van krachten, ontspanning en rust belangrijk. Lees meer over Oefentherapie Mensendieck-Cesar op vvocm.

Our method

  • Detailed interview about your complaints and your wishes for your recovery

  • Posture and movement examination

  • Treatment plan and explanation

  • Personal guidance in awareness of healthy living

  • We send you advice and exercise material

  • Possibility for contact in between sessions/ e-health

  • Possibility to log into your own file

Attention, practise and repetition

Attention, practise and repetition

Your posture is extremely personal and shows the world who you are. The way in which you construct your joints and spine determines whether you get freedom of movement and which way your muscles balance each other out and work together. By consciously analysing your posture, daily life or working posture you will discover how you can use efficient muscle tension to experience fewer physical complaints.

Stress is a common emotion

Stress makes us more alert and sharp, increases performance and can make us feel great. However, if we feel stress for a long period of time we can develop tension patterns which cause pain and feelings of restlessness, agitation, forgetfulness, depression or anxiety. This can be changed by becoming aware of what causes you stress and by consciously feeling your body’s reaction to it. To establish this, we use stress-measurements and we offer relaxation and breathing therapy to prevent complaints caused by stress.

What moves you?

Many people unknowingly use the wrong muscles and joints, which leads to pain and disability. They might use the muscles in their neck and shoulders too much instead of their arm- and back muscles. The result of this is complaints of pain, stiffness and discomfort. Walking, bending down, lifting things and other kinds of work actions are other activities that are often done in the wrong way. We examine the way you use your body and we use a muscle tension meter to measure whether you use the right muscles for your activities. After this, we teach you to use the right muscles through advice and biofeedback training.

Helping hands

Despite exercises and advice for changing your posture and movement patterns and your exertion- and relaxation habits it is possible that your complaints do not fully disappear. Sometimes vertebrae of joints may be blocked. At Sens beweegt je the therapists can use manual techniques as well to remedy these problems. They are trained in mobilisation techniques, massages and/or craniosacral and visceral techniques to speed up your recovery process.

Meten is weten

Niets is zo moeilijk als het beïnvloeden van gedrag. Kijk naar een houding die je altijd hebt aangenomen of bewegingen die je altijd op een bepaalde manier maakt. Hoe kan jij leren voelen dat, als je ze anders uitvoert, je minder spierspanning ? Wij werken met een spierspanningsmeter waardoor duidelijk wordt of je de juiste spieren al gebruikt of dat je adviezen en training nodig hebt om ze anders te gaan gebruiken. Daarnaast maken we bij Sens beweegt je gebruik van de Emwave hartcoherentiemeter. Onderzoek heeft aangetoond dat het patroon van je hartritme de staat weergeeft van je emoties en de werking van je zenuwstelsel. Zo kunnen we nagaan hoe hoog je stressniveau is en afhankelijk daarvan je goede adviezen en oefenstof aanbieden.

Eén maal per zeven minuten

In Nederland valt er één maal per zeven minuten een oudere. Van invloed op het valrisico zijn vooral het gebruik van een loophulpmiddel, de mate van angst voor vallen en of iemand al meer dan één keer is gevallen het afgelopen jaar. Bij Sens beweegt je trainen we ouderen om het risico op vallen te verminderen. In samenwerking met fysiotherapeuten bieden wij valrisico screening aan en een valpreventietraining. We trainen met ouderen ook de zelfstandigheid door in en rondom huis te oefenen in dagelijkse bezigheden als omdraaien in bed, zelfstandig opstaan uit een stoel, schoonmaken, fietsen. Ook werken we aan conditieonderhoud en het vergroten van de spierkracht. Daarnaast is er aandacht voor eenzaamheid en gebrek aan beweging wat veel klachten en ongemak met zich meebrengt. Sens beweegt je is aangesloten bij Valnet.

Optimale zorg voor  mensen met Parkinson

Bij Sens beweegt je zijn twee therapeuten aangesloten bij Parkinsonnet. Dit is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in de behandeling en begeleiding van parkinsonpatiënten. Bij dit netwerk zijn onder andere zorgverleners aangesloten als neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen. Zij zijn speciaal geschoold in het behandelen van parkinsonpatiënten en patiënten met atypische parkinsonismen. De diagnose van de hersenziekte Parkinson brengt vaak veel onzekerheden met zich mee en het ziekteverloop is bij iedereen weer anders. Wij kijken naar de wensen om bijvoorbeeld beter te leren omgaan met stijfheid en het verlies van makkelijk bewegen. Het blijkt dat twee tot drie keer per week matig intensief bewegen een positieve invloed heeft op de hersenen. Sens beweegt je begeleidt mensen dit zelf te (gaan) doen.

Optimale zorg voor  mensen met MS

Bij Sens beweegt je zijn twee therapeuten aangesloten bij MS Zorg Nederland. Dit is een netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in de behandeling en begeleiding van mensen met multiple sclerose (MS) en hun naasten. In Nederland heeft 1 op de 1.000 inwoners MS. De ziekte is ingrijpend voor mensen, hun omgeving en hun toekomst. De diagnose MS brengt vaak veel onzekerheden met zich mee en het ziekteverloop is bij iedereen weer anders. Wij kijken naar de wensen om bijvoorbeeld beter te leren omgaan met vermoeidheid of we trainen gedoseerd de spieren om te kunnen blijven werken en functioneren in de dagelijkse bezigheden.

Expert attention for your child’s movement

Movement and play are very important for a child’s development. It is also one of the favourite pastimes of children. During the primary school years they learn a variety of new skills like cycling, swimming and writing. For most children this happens naturally and easily. However, some children experience difficulty in doing some of these things the right way, however hard they might try. In that case a children’s remedial therapist or physiotherapist could be of help.

Wilt u graag weten hoe we u kunnen helpen?