Chronic pain

Sens beweegt je is aangesloten bij het Netwerk Chronische Pijn. Dit netwerk heeft een landelijke dekking met (oefen)therapeuten die gespecialiseerd zijn in het coachen van mensen met langer bestaande pijnklachten. Hiermee bedoelt men pijn die geen één op één relatie heeft met de aanleiding (bv letsel) van de pijn.

Gevolgen

De pijn gaat vaak een eigen leven leiden, met gevolgen voor het dagelijks leven. Je gaat bijvoorbeeld bepaalde bewegingen vermijden uit angst voor de pijn, omdat deze als acute pijn blijft aanvoelen. Of u bijt zich juist door de pijn heen, wat bij heftige pijn moeilijk of niet vol te houden is. Er is steeds meer wetenschappelijk inzicht over pijn, wat kan helpen om je klachten beter te begrijpen.
Twee therapeuten bij Sens beweegt je hebben zich geschoold in het behandeling van chronische pijn om je te helpen grip te krijgen op je klachten. De zorg is gebaseerd op de laatste inzichten van evidence based practice en patientgestuurde zorg.
We werken met een vernieuwende behandelwijze, speciaal ontwikkeld voor mensen met chronische pijn. De behandeling richt zich niet op het wegnemen van de pijn, maar laat je zien hoe je zelf op een andere manier met je pijnklachten kunt omgaan. En weer grip krijgt op je eigen leven.

Werkwijze

Gestart wordt met het in kaart brengen van de oorzaken van je pijn, je ervaring van de pijnklachten en hoe je hiermee omgaat. Samen met je therapeut stel je vervolgens haalbare doelen op. Uitgangspunt hierbij is dat je weer grip op je klachten krijgt en je kwaliteit van leven verbetert.
Tijdens de behandeling is je oefentherapeut als het ware je coach. Samen met de oefentherapeut ga je met je eigen doelen aan de slag. Deze doelen richten zich op het verbeteren van die vaardigheden die voor jou belangrijk zijn. Voor de een betekent dit ‘normaal leven en werken’ en voor de ander ‘beter omgaan met spanningen’.

Effecten

Belangrijk is dat je je bewust wordt van je eigen mogelijkheden. En dat je leert wat je zelf kunt veranderen om er beter van te worden. Dat je het vertrouwen in je eigen lichaam weer hervindt, zodat je dagelijkse activiteiten weer kunt oppakken. Activiteiten zoals werk, sport en bezigheden met familie en vrienden. Dat je – en niet je pijn – uiteindelijk weer je leven bepaalt. Na ongeveer drie maanden worden de resultaten met je besproken, vindt overleg plaats met je eventuele verwijzer en wordt de behandeling zo nodig aangepast.

Our services

The Mensendieck-Cesar exercise therapist is a specialist in learning a correct way of moving in order to reduce and prevent physical complaints.

Using massage, manual techniques and training, the physiotherapist treats physical complaints that are the result of a wrong movement, a fall, an accident, an illness or old age.

Sens(e) pregnant consists of two programs, before and after delivery, to enjoy your pregnancy without complaints and to quickly regain your fitness after delivery.

Running therapy is the therapeutic use of a gentle endurance run under the guidance of a running therapist as an additional form of treatment for people with psychological or stress-related complaints.

If you really think about yourself, over time you will feel what you really want in your life. You will learn to use mindfulness to deal more consciously and better with stress, pain and unwanted habits.

Vital employees are the most important capital of a company. Sens in operation advises companies in the field of health management and trains employees in healthy working.

The Mensendieck-Cesar exercise therapist is a specialist in learning a correct way of moving in order to reduce and prevent physical complaints. The physiotherapist is an exercise specialist and can immediately reduce pain complaints. At Sens you work with sleep therapists, pelvic therapists, child therapists and occupational therapists.

Our method

  • Extensive interview about your complaints and wishes for recovery

  • Posture and movement research

  • Treatment plan and explanation

  • Personal guidance in raising awareness of healthy behavior

  • You will receive practice material and advice

  • Possibility for interim contact/e-health

  • Login option in your own file

What do clients say about us?

Thanks to the therapy, I can now deal with my stress much better!

Robin ter Avest

Sleep therapy makes me feel much more energetic and I enjoy life to the full again.

Jur Geerts

Thanks to my therapy with Lonneke, I have started to enjoy gym class again. I now also dare to participate in playing football on the square.

Evi Jongepier

My child has become much more confident and less tense when moving, which is nice to see. She has clearly enjoyed activities more.

Taco kisses

Instead of saying No, I now clearly say YES to what I can and want to do.

Illia Vaskovich

I never thought that running would make me fitter and happier!

Monique van Zonneveld

Would you like to know how we can help you move (better)?