Fall prevention

Met het ouder worden stijgt de kans op vallen. Ongeveer één op de drie 65-plussers valt jaarlijks minstens één keer. Eén op de tien ouderen die valt, loopt daarbij een verwonding als bijvoorbeeld een gebroken heup aan op. Zijn mensen bang om te vallen, worden zij vaak steeds minder actief wat kan leiden tot vereenzaming

Oorzaken

Vallen heeft verschillende oorzaken. Soms heeft dat te maken met de persoon zelf, soms met de omgeving. Ouderen kunnen last hebben van duizeligheid, slechter zien of verminderde spierkracht waardoor ze minder stevig op de benen staan. Ook urine-incontinentie is soms een oorzaak van vallen omdat men snel naar het toilet wil. Gevaren in de omgeving zijn bijvoorbeeld slechte verlichting, hoge drempels, losliggende kleedjes of een te lage bank. Hoewel niet elke val voorkomen kan worden, is het zeker mogelijk om maatregelen te treffen die het risico van vallen sterk verkleinen.

Gevolgen

Zowel vallen als valangst kunnen grote gevolgen hebben voor de manier waarop mensen hun dagelijks leven invullen. Zelfstandig boodschappen doen, tuinieren of andere hobby’s uitvoeren, het zijn allemaal activiteiten die in het gedrang kunnen komen door vallen of valangst. Wij zullen uw valrisico door middel van een persoonlijk gesprek en enkele korte testen in kaart brengen. Vervolgens krijgt u advies over wat u kunt doen om vallen te voorkomen.

Our services

The Mensendieck-Cesar exercise therapist is a specialist in learning a correct way of moving in order to reduce and prevent physical complaints.

Using massage, manual techniques and training, the physiotherapist treats physical complaints that are the result of a wrong movement, a fall, an accident, an illness or old age.

Sens(e) pregnant consists of two programs, before and after delivery, to enjoy your pregnancy without complaints and to quickly regain your fitness after delivery.

Running therapy is the therapeutic use of a gentle endurance run under the guidance of a running therapist as an additional form of treatment for people with psychological or stress-related complaints.

If you really think about yourself, over time you will feel what you really want in your life. You will learn to use mindfulness to deal more consciously and better with stress, pain and unwanted habits.

Vital employees are the most important capital of a company. Sens in operation advises companies in the field of health management and trains employees in healthy working.

The Mensendieck-Cesar exercise therapist is a specialist in learning a correct way of moving in order to reduce and prevent physical complaints. The physiotherapist is an exercise specialist and can immediately reduce pain complaints. At Sens you work with sleep therapists, pelvic therapists, child therapists and occupational therapists.

Our method

  • Extensive interview about your complaints and wishes for recovery

  • Posture and movement research

  • Treatment plan and explanation

  • Personal guidance in raising awareness of healthy behavior

  • You will receive practice material and advice

  • Possibility for interim contact/e-health

  • Login option in your own file

What do clients say about us?

Thanks to the therapy, I can now deal with my stress much better!

Robin ter Avest

Sleep therapy makes me feel much more energetic and I enjoy life to the full again.

Jur Geerts

Thanks to my therapy with Lonneke, I have started to enjoy gym class again. I now also dare to participate in playing football on the square.

Evi Jongepier

My child has become much more confident and less tense when moving, which is nice to see. She has clearly enjoyed activities more.

Taco kisses

Instead of saying No, I now clearly say YES to what I can and want to do.

Illia Vaskovich

I never thought that running would make me fitter and happier!

Monique van Zonneveld

Would you like to know how we can help you move (better)?